GDPR

I henhold til persondataloven opbevarer vi alle dine oplysninger fortroligt. De oplysninger vi indsamler er: navn, e-mail adresse, adresse, telefonnummer, testresultater/Enneagramtype profil og skriftlige notater. Testresultat og Enneagramtypeprofil opbevares i et aflåst skab i op til 5 år for at sikre, at du kan rekvirere dette, hvis det skulle gå tabt

 

Klik på billedet for at gennemlæse den DPA (Data Protection Agreement) der er indgået imellem Enneagramstedet og Integravtive Enneagram Solutions, der er vores udbyder af de test, som vi anvender både på konsulentbasis og på vores Enneagram skole.