Glemt detaljer?

Enneagrammet kan anvendes i forhold til mange applikationer, men generelt vil indsigt og forståelse for typerne give dig potentiale til at skabe dig et mere frit og afbalanceret liv, så du kan leve ud fra dine bedste medfødte kvaliteter samt skabe tolerance og accept af andres væremåder.

Anvendelsesområder

Anvendelsesområderne er mangfoldige og det bruges således også i en bred vifte af sammanehænge.

Enneagram FAQ

Kort fortalt er Enneagrammet en psykologisk typologi eller en model der beskriver 9 personlighedstyper.

Tre instinktive varianter

Der er tre instinktive varianter, og de er særligt stærke drivkræfter, da de ligger meget dybt lagret i det menneskelige system.

De ni Enneagram typer

Viden om din egen og andres Enneagramtype giver dig mulighed for at stoppe op og ændre vanemæssige mønstre.

Alle typer har deres særlige egenskaber, styrker, svagheder og udfordringer.

Find din Enneagram type

At finde sin type kræver ofte at du observerer dig selv – Hvad gør du? og hvad er din motivation bag det du gør? Hvad er din motivation bag det du gør? Hvilke overbevisninger har du? Hvilke mønstre eller reaktioner gentager du gang på gang?

Enneagram test

Vi tilbyder uovertruffen dybde af indsigt i enneagram-typer, personlighed, motivation og selvbegrænsende overbevisning, hvilket skaber potentialet for hurtigere, integrerende og bæredygtig udvikling hos enkeltpersoner, teams eller organisationer.

"Vi bruger enneagrammet i hverdagen – både fagligt, fordi man nu pludselig kan genkende nogle reaktionsmønstre og rent faktisk kan agere i forhold til dem"

Bettina Pedersen, Executive Assistant - Canon Danmark A/S

At finde sin type

At finde sin type kræver ofte at du observerer dig selv – Hvad gør du? og hvad er din motivation bag det du gør?

Når du hører om de ni typer, genkender du måske dig selv med det samme. Eller måske skal du se nærmere på et par af typerne inden du med sikkerhed kan finde den type du relaterer allermest til.

Udelukkelsesmetoden kan være nødvendig for nogle og i så fald kan du vælge at f.eks. se nærmere på de tre typer du genkender allermest fra, eller du kan vælge at tage en test og bruge testresultatet som indikator for hvilke typer du skal udforske noget mere.
Udfordringen kan være at være ærlig og se realistisk på dig selv når du svarer på spørgsmålene i en test. Hæng derfor ikke for fast i et testresultat, men forhold dig åben og iagttagende i forhold til den types mønstre du har fået en indikation af.

Det er altså vigtigt at du går mere i dybden og undersøger såvel dig selv som de beskrevne karakteristika, træk og motivationer for typerne.

Den bedste måde at finde sin type på, er at lære om Enneagrammet på vores grunduddannelse. I samspil med andre hører du masser af eksempler og ser ofte dig selv i et nyt lys.

"Claus får ***** store stjerner. Vi vil meget gerne anbefale et møde med Claus. Hans energi, ekspertise, humor og hans passion for Enneagrammet er suveræn"

Pernille Tonnesen og Lene Kempf - Kriminalforsorgen

Hvad er Enneagrammet

På en meget forenklet måde kan man sige, at Enneagrammet er en model, der beskriver ni slags mennesker, men modellen er dog langt mere avanceret end som så, idet mennesker rummer mange varianter og udtryk.

Enneagrammet er en model der kategoriserer ni forskellige personlighedstyper og giver et indblik i og forståelse for menneskers adfærdsmønstre og psykologiske natur. De ni personlighedstyper beskrives bl.a. på baggrund af karaktertræk, motivation, adfærd, reaktion, værdigrundlag, overbevisning, grundlæggende ønsker som kompensation for det vi tror vi mangler.

Enneagrammet kan anvendes i forhold til mange applikationer, men generelt vil indsigt og forståelse for typerne give dig potentiale til at skabe dig et mere frit og afbalanceret liv, så du kan leve ud fra dine bedste medfødte kvaliteter samt skabe tolerance og accept af andres væremåder.

Enneagrammet giver dig ikke kun en overfladisk beskrivelse – eller et ”sådan er du” – det anviser også en vej til udvikling og vækst, så du kan udnytte dit fulde potentiale og dine bedste ressourcer.

"Tak til Enneagramstedet for et utroligt inspirerende, underholdende og humoristisk foredrag hos Roskilde Rotaract!"

Roskilde Rotaract

Anvendelsesområder

Anvendelsesområderne er mangfoldige og det bruges således også i en bred vifte af sammenhænge.

Hvis vi kan forstå os selv og andre, og vi hver især kan finde de bedste kvaliteter frem, er der gode chancer for at vi øger kvaliteten i vore relationer og lever et mere balanceret og tilfredsstillende liv.

Om Enneagrammet anvendes i det ene eller andet område, må være op til den enkelte. Dybest set handler det om at få diagnosticeret og afdækket din adfærd og herefter agere så konstruktivt som muligt, så en større fælles tolerance og respekt opnås.

Forskellige indgangsområder for Enneagrammet er allerede beskrevet flere steder (virksomhedsvinklen, selvudviklingsvinklen og den spirituelle vinkel). Der findes som sådan ikke forskellige retninger inden for Enneagrammet, om end nogen ville påstå dette. Enneagrammet er som det er. Men det er indlysende at en personlighedsmodel der beskrives af mennesker, naturligvis har forskellige fortolkninger og forklaringer. Når én person taler om ’kontrol’, er det ikke sikkert at en anden lægger den samme betydning i ordet.

"Vi er i fuld gang med at udvikle os som individer og som et endnu stærkere team. Og vi glæder os til at fortsætte samarbejdet"

Tine B. Liisberg, PA - Danske Licens Spil A/S

De tre instinktive varianter

Der er tre instinktive varianter, og de er særligt stærke drivkræfter, da de ligger meget dybt lagret i det menneskelige system.

OVERLEVELSESTYPEN

Er der nok til at vi kan føle os tilfredse og trygge til at kunne overleve? Der er særligt fokus på komfort og ressourcer, tid og penge. Vigtigt er også mad (ofte kvantitet), bolig, forsikringer, sundhed og fysik, et rums atmosfære (lys, varme, møblement, bekvemmelighed mv.), familiegrundlag, regelmæssighed osv.

DEN SOCIALE TYPE

Er vi en del af gruppen, kan andre lide og acceptere os, og har vi et socialt netværk? Der er særligt fokus på følelsen af fælles værdier, gruppen, samarbejde, samspil, påskønnelse, engagement osv.

DEN SEKSUELLE TYPE

Er jeg attraktiv, kan jeg have dyb kontakt med en anden eller en interesse, og hvad tiltrækker mig? Der er særligt fokus på intime relationer, der hvor der er saft og kraft, interessante mennesker eller områder, og på om vi kan begejstres eller tændes af noget.

"Rent professionelt ville jeg ønske, at skolelederne rundt omkring i Danmark havde lyst til og mulighed for at give deres lærerstab kendskab til Enneagrammet"

Susanne Aaløse, Folkeskolelærer.

Er Enneagrammet en religion

Nej, det kan snarere betragtes som en psykologisk model, et begrebsapparat eller en livsfilosofi.

HVAD ER ENNEAGRAMMET?

Kort fortalt er Enneagrammet en psykologisk typologi eller en model der beskriver 9 personlighedstyper. Læs mere her

HVORDAN FINDER JEG MIN TYPE?

Læs her om at finde sin type

Du kan læse dig til meget, men når det gælder adfærd, motivation, reaktion, glædesoplevelser osv. så lærer du bedst af andre og sammen med andre.

Til afdækning af typen kan dette være én af vejene til at blive mere klar på din type. Her rettes der specifikt fokus på den eller de typer som du bedst genkender, og hvor du – via spørgsmål – bliver mere klar på hvor du hører hjemme. Du kan også vælge coaching for at få mere fokus på dine typemønstre og hvordan du kan udvikle dig på det personlige plan.

Læsning– litteraturlisten – her er udvalgt nogle forslag til bøger.

Få svar på mange flere spørgsmål på siden Enneagram FAQ

"Det har været en kæmpe øjenåbner og givet anledning til stor refleksion og eftertanke"

Tina Schmidt

TOP