Enneagramtest

Køb den mest omfattende og valide Enneagramtest i Danmark

Integrative Enneagram Solutions Enneagramtype test giver dig, afhængig af dit valg af rapport, en indikation af din Enneagramtype samt en række øvrige interessante informationer – se specifikation nedenfor.

IEQ9 Enneagram testEnneagramtesten er tilgængelig på dansk, engelsk, hollandsk, finsk, norsk, portugisisk, russisk, svensk, spansk, kinesisk, fransk, tysk, thai, hebraisk og alle testrapporter kan leveres på disse sprog (Team rapporten undtaget – denne findes kun på engelsk).

Vi gør opmærksom på, at Standardrapport kan opgraderes til den Professionelle rapport. Har du købt en Standardrapport og ønsker at den opgraderes til en Professionelrapport betales dog kun differencen imellem disse  to rapporttyper.

 

ENNEAGRAMTEST

Integrative Enneagram Solutions tilbyder uovertruffen dybde af indsigt i enneagram-typer, personlighed, motivation og selvbegrænsende overbevisning, hvilket skaber potentialet for hurtigere, integrerende og bæredygtig udvikling hos enkeltpersoner, teams eller organisationer.

Vores iEQ9 Enneagram-test og professionelle rapporter tilbyder de mest nøjagtige og teknisk robuste Enneagram-vurderingsværktøjer til at støtte din udviklingsrejse. Vores adaptive, intelligente spørgeskemaer integrerer kunsten og videnskaben om selvopdagelse og transformation med intelligent avanceret teknologi.

Foruden den mest omfattende Enneagram-profil (inklusive 27 undertyper, vinger og integrationsniveauer) afspejler vores omfattende rapporter også 6 dimensioner af stress og belastning, udtrykcentre (tænkning, følelse og handling) og de interpersonelle eller teammæssige implikationer til kommunikation og konflikt, ledelse og beslutningstagning og holdadfærd. Hvilket fungerer godt med den fortællende tradition.

Alle rapporter tilbyder tilpassede råd og udviklingsstier for hver undertype, som kan anvendes øjeblikkeligt.

Vores alsidige værktøjer anvendes til individuel coaching og vækst, team- og lederudvikling, forandringsledelse og andre organisatoriske transformationer.

Standard rapport

Beskriver din primære Enneagramtype, vinge, undertype, stadie af selvindsigt og en her-og-nu stressprofil på seks forskellige livsområder. Du får afdækket dine kvaliteter og stærke sider, samt viden om dine udfordringer, svagheder og blind spots.

PROFESSIONEL RAPPORT

Beskriver din primære Enneagramtype, vinge, undertype, stadie af selvindsigt og en her-og-nu stressprofil på seks forskellige livsområder. Du får afdækket dine kvaliteter og stærke sider, samt viden om dine udfordringer, svagheder og blind spots. Derudover får du beskrivelse af din lederstil, kommunikationsstil, feedback, team tilgang mv.

TEAM RAPPORT

Kravet til organisatorisk fleksibilitet, hurtig forandring og samarbejde horisontalt som vertikalt i virksomheder, fører mange organisationer til at omstrukturere deres organisation med henblik på mindre hierarki og mere flade teamstrukturer. Teamtesten udmønter sig i en rapport der på mange niveauer beskriver muligheder og faldgruber.


Teamtesten beskriver indgående hvilke dynamikker der er i spil individuelt såvel som i teamet. Rapporten er et “roadmap” over potentielle udviklingsmuligheder, og beskriver tillige hvorledes betydningen af øget individuel ansvarlighed, påvirker egne som teamets muligheder, for at vokse og udvikle sig.


Enneagrambaseret udvikling giver dyb indsigt i både individets muligheder og teamkultur, værdier og barrierer, der samlet set giver teamet en dybere forståelse for sig selv og hinanden, og fremhæver potentielle muligheder for udvikling.


Gennemførsel af teamtest faciliteres altid af een af Enneagramstedets certificerede forretningskonsulenter, og kan kun købes i forbindelse med firmatilrettet træning, udført af en konsulent. Kontakt os derfor, for en nærmere aftale herom – [email protected]


Rapporten findes pt. kun på Engelsk.

Personlig coaching er yderst værdifuldt sammen med en Enneagram test og hos Enneagramstedet, kommer du ikke til at gå forgæves, når du vil have resultater. Her bliver du mødt af en coach med fokuseret nærvær, der har bred erfaring indenfor coaching af alle Enneagramtyper og mange forskellige typer af udfordringer.

Vil du videre med din udvikling?

Vil du videre med din udvikling?

For bestilling af Enneagram test udfyld formularen og få tilsendt et link.

TOP