ENNEAGRAMMET'S ANVENDELSESOMRÅDER

Enneagrammets´s andvendelsesområder er mange og om Enneagrammet anvendes i det ene eller andet område, må være op til den enkelte. Dybest set handler det om at få diagnosticeret og afdækket din adfærd og herefter agere så konstruktivt som muligt, så en større fælles tolerance og respekt opnås.

Anvendelsesområderne er mangfoldige og det bruges således også i en bred vifte af sammenhænge som f.eks.

 • Kommunikation
 • Feedback
 • Samarbejde
 • Teambuilding
 • Organisationsudvikling
 • Projektledelse
 • Salg
 • Præsentationsteknik
 • Tolerance for og accept af andre
 • Til at skabe bedre relationer
 • I parforhold eller familieliv
 • Til forståelse af sine børn
 • I kunst og kreativitet
 • Spirituel vækst

Da Enneagrammet er en forklaringsmodel for menneskers psykologiske mekanismer og giver en forståelse af os alle på et dybere plan, kan det selvsagt anvendes i de fleste sammenhænge hvori der indgår mennesker.

Hvis vi kan forstå os selv og andre, og vi hver især kan finde de bedste kvaliteter frem, er der gode chancer for at vi øger kvaliteten i vore relationer og lever et mere balanceret og tilfredsstillende liv.

 

Om Enneagrammet anvendes i det ene eller andet område, må være op til den enkelte. Dybest set handler det om at få diagnosticeret og afdækket din adfærd og herefter agere så konstruktivt som muligt, så en større fælles tolerance og respekt opnås.

 

Forskellige indgangsområder for Enneagrammet er allerede beskrevet flere steder (virksomhedsvinklen, selvudviklingsvinklen og den spirituelle vinkel). Der findes som sådan ikke forskellige retninger inden for Enneagrammet, om end nogen ville påstå dette. Enneagrammet er som det er. Men det er indlysende at en personlighedsmodel der beskrives af mennesker, naturligvis har forskellige fortolkninger og forklaringer. Når én person taler om ’kontrol’, er det ikke sikkert at en anden lægger den samme betydning i ordet.

 

Der kan sikkert opnås enighed om en fælles definition på f.eks. ordet ’kontrol’, men hvordan ’kontrol’ anvendes, kan der være mange meninger om. Grundlæggende vil du ikke møde den store divergens i den overordnede betydning af Enneagrammet. Der kan være tale om forskelligt ordvalg i beskrivelser der dog som regel dækker det samme. Det bedste du kan gøre når du beskæftiger dig med Enneagrammet, er at forholde dig nysgerrig og åben over for forskellige fortolkninger og vinkler, for alt sammen tilføjer blot endnu mere mening og betydning til en og samme teori.

Vil du videre med din udvikling?

Kontakt Enneagramstedet ved at ringe til os eller udfylde kontaktformularen her på siden.

TOP