Glemt detaljer?

Faq

HVAD ER ENNEAGRAMMET?

Kort fortalt er Enneagrammet en psykologisk typologi eller en model der beskriver 9 personlighedstyper. Læs mere her

HVORDAN FINDER JEG MIN TYPE?

Læs her om at finde sin type

Du kan læse dig til meget, men når det gælder adfærd, motivation, reaktion, glædesoplevelser osv. så lærer du bedst af andre og sammen med andre.

Til afdækning af typen kan dette være én af vejene til at blive mere klar på din type. Her rettes der specifikt fokus på den eller de typer som du bedst genkender, og hvor du – via spørgsmål – bliver mere klar på hvor du hører hjemme. Du kan også vælge coaching for at få mere fokus på dine typemønstre og hvordan du kan udvikle dig på det personlige plan.

Læsning– litteraturlisten – her er udvalgt nogle forslag til bøger.

ER JEG KUN ÉN TYPE?

Ja, som udgangspunkt har du kun én type som du agerer ud fra eller relaterer dig til. Dette kaldes ofte basistypen eller grundtypen. Men du vil muligvis kunne genkende visse træk fra alle typer, idet vi i teorien rummer alle typer i os.

Din basistype bliver dog især præget af de typer du på forskellig vis har naturlig forbindelse til via vinger/naboer og linjer/pile. Din instinktive variant (undertype) farver også din type. Og dit niveau af selvindsigt trækker henholdsvis positive eller mindre positive træk frem i din type.

KAN JEG SKIFTE TYPE?

Nej, du kan ikke skifte type (med mindre du tog fejl i første omgang). Du kan ikke udvikle dig til at blive en anden type. Til gengæld kan du ændre din adfærd inden for din basistype og vælge at bruge de mere konstruktive sider af dig selv, så du agerer ud fra dine bedste talenter  og bliver en bedre udgave af dig selv.

SKIFTER MAN TYPE MED ALDEREN?

Nej, man skifter ikke type med alderen, men når man øger sin selvindsigt og modnes gennem sine livserfaringer, så kan vil det ofte føles som om man får bedre adgang til flere typer. Se ”Er jeg kun én type?” og ”Kan jeg skifte type?”

HVILKE TYPER PASSER BEDST SAMMEN?

Ingen typer passer bedre sammen med nogen end andre. Der vil altid være forskellige udfordringer, fordele og ulemper ved alle typer. Nogle typer vil være som dit spejl og enten give dig en god fornemmelse eller gøre dig irriteret. Andre typer vil trigge reaktioner i dig på godt og ondt, fordi du selv er anderledes eller har andre værdier. De bedste typer at være sammen med, er de typer der er i balance og har høj selvindsigt.

ER DER EN TYPE DER ER BEDRE END DE ANDRE?

Nej, ingen typer er bedre end andre. Alle typer har dog hver deres fortrin og særlige talenter. Og de mennesker der har arbejdet med sig selv, skabt større bevidsthed og er blevet bedre til at benytte sine bedste sider, virker altid mere attraktive og behagelige at være sammen med.

HVORDAN UDVIKLER JEG MIG OG BLIVER BEDRE?

Potentialet for alle typer er at blive en bedre version af dig selv. Udvikling er en proces som kan tage tid, men fordelen i Enneagrammet er at det rummer anvisninger på at skabe positive forandringer. Lær mere om din type, søg råd hos en ekspert, tag imod personlige udfordringer og lær af dem, meld dig til et kursus, mød andre Enneagraminteresserede og opsøg en coach.

ER ENNEAGRAMMET EN RELIGION?

Nej, det kan snarere betragtes som en psykologisk model, et begrebsapparat eller en livsfilosofi.

HVORFOR ENNEAGRAMMET FREM FOR ANDRE TYPOLOGIER?

Fordi Enneagrammet går mere bagved adfærden og beskriver motivationen som en dybereliggende årsag for din adfærd. Andre typologier (som MBTI, Belbin, DISC  m.fl.) beskriver ligesom Enneagrammet forskellige aspekter af en persons personlighed. Men hvor f.eks. MBTI koncentrerer sig mere om de så kaldte mentale funktioner, så fokuserer Enneagrammet på et individs motivation bag adfærden, det vanemæssige, fastlåste fokus og andre tanke-, følelses- og fornemmelsesmønstre.

PARFORHOLD MED 2 ENS TYPER

HVAD ER SANDSYNLIGHEDEN FOR SUCCES? ELLER ER DET DREVET AF INSTINKTER?

Som regel er et parforhold med to ens typer lige så let eller udfordrende som et parforhold af to forskellige typer. Det er klart at der er nogle ting der alt andet lige vil være lettere, men når man lever sammen med sit spejl, vil der også være ting der generer. Hvis instinktfordelingen hos de to er helt ens, så kan det virke som et let forhold, men også byde på udfordringer der kan være usynlige for parret selv. Hvis begge f.eks. har fordelingen: Overlever, Sexuel, Social – ja, så vil parforholdet sandsynligvis være præget af meget lav social aktivitet og interesse. Hvis to af samme typer i et forhold derimod har forskellig instinktfordeling, giver det nogle andre fordele og udfordringer i og med at de to trods deres Enneagramtype har forskellig instinktive drivkraft.

HVAD ER DET DER GØR AT MAN FÅR ET SKJULT INSTINKT?

Et skjult eller blindt instinkt er den af de tre instinktive varianter der undertrykkes mest. Om det er helt blindt kan diskuteres, fordi vi har alle tre instinkter kørende i os, men det blinde er det instinkt vi overhører allermest. Hvordan det ender sådan, er svært at sige, men det kan i mange tilfælde hænge sammen med at de to andre instinkter – og især ét af dem – får lov til at fylde uforholdsmæssigt meget i vores liv og dermed overskygger minimum ét af de to andre instinkter.

HVAD NU HVIS MAN FØLER AT MAN PRIMÆRT ER BÅDE SOCIAL OG SEXUAL?

HVORDAN REAGERER ENS BLIND SPOT?

To instinkter kan ligge meget tæt i forhold til at være dominerende. Efter nærmere observation vil man dog kunne se ét af dem være mere aktivt og have mere fokus end det andet (om end det kan være grader der afgør det).  Blind spottet er enten helt blindt – dvs. at man nærmest overhører det, eller det kan være mindre blindt og dermed får lov til at komme op ind imellem når dette livsområde brænder på. Under alle omstændigheder kan det lavest prioriterede instinkt i særligt pressede livssituationer komme til at fylde mere (f.eks. kan et undertrykt overleverinstinkt komme til at fylde hvis man mister sit job og dermed sin indtægt). Se også ”Hvilke typer passer bedst sammen?”

ENNEAGRAM MASTER TEACHERS ANSWER THE MOST POPULAR ENNEAGRAM TYPE QUESTIONS!

Enneagram master teachers including Russ Hudson, Dr. David Daniels, Tom Condon, Dr. Deb Ooten, Dr. Jerry Wagner, Sandra De Clercq, Claus Roager Olsen, Katherine Chernick Fauvre and David W. Fauvre answer the most popular Enneagram questions as submitted to our Enneagram Type page on Facebook.com. Enneagram TV show, ‘Types: Your Personality Revealed’ is hosted by Katherine Chernick Fauvre and David W. Fauvre, MA from Enneagram.net. Questions included: How can one best use the Enneagram for personal growth and transformation? What are some tips on how to determine the Enneagram Type of others? Does one’s Enneagram Type come from Nature or Nurture? Thank you to each teacher for sharing their their brilliant insights into the Enneagram.This fascinating Enneagram panel was the idea of award winning Enneagram TV show Producer, Karen Adams.

Vil du videre med din udvikling?

Kontakt Enneagramstedet ved at ringe til os eller udfylde kontaktformularen her på siden.

TOP