TYPE 5

HOVEDTYPE – VIDENORIENTERET

STRÆBER EFTER:

Viden og at kunne klare sig selv.

 

TILTRÆKKES AF:

Speciel viden, spørgsmål og refleksion.

 

BRYDER SIG IKKE OM:

Overraskelser, invadering af deres tid og rum og overfladiske emner.

"Man skal ikke tro, man skal vide"

5’ere er gode iagttagere der gerne står på sidelinjen og betragter, mens de forsøger udregne og forstå tingenes sammenhæng. Det er intellektuelle mennesker der holder af at tænke, filosofere og reflektere over det de ser og oplever.  De kan virke som seriøse, spekulative og private mennesker der med nogen modstand deltager i livets sociale sider. De kan føle sig overvældede af andres ønsker og krav og kan opleve ubehag, hvis andre kommer for tæt på deres privatsfære og trækker sig derfor tilbage i deres mentale verden for at undgå for personlige kontakter. Til gengæld kan de kan godt lide når kontakten med andre handler om et interesseområde eller noget fagligt de kan udveksle omkring og drøfte.

 

5’ere er gode til at bevare overblikket og se objektivt på tingene. Denne evne kan fejlagtigt give indtryk af at de ikke har kontakt med deres følelser, men de har blot sværere ved at give udtryk for hvad de føler eller synes det er for privat.

Type 5’s inderste væsen ønsker at have adgang til alviden, og at kunne begå sig i verden.

BEDSTE EGENSKABER

Visionær

Undersøgende

Opfindsom

 

AUTOMATISK ADFÆRD

Fortolkende

Tilbagetrukken

Konceptuel

 

OVERDREVEN ADFÆRD

Kynisk

Isoleret

Ubegribelig

Vil du videre med din udvikling?

Kontakt Enneagramstedet ved at ringe, eller udfylde kontaktformularen her på siden.

TOP