Glemt detaljer?

De 9 Enneagramtyper

Typerne benævnes med tal fra 1 til 9. Det er ikke bedre at være én type end en anden.

Enneagramtyperne er ni personlighedstyper

Der ligger som hvert et punkt på en cirkel og som er forbundet via nogle linjer (se Enneagramsymbolet). Typerne benævnes med tal fra 1 til 9. Det er ikke bedre at være én type end en anden. Alle typer har deres særlige egenskaber, styrker, svagheder og udfordringer.

Type 1

"Pligt før fornøjelse!"

Type 2

"Vær mod andre som du ønsker de er mod dig!"

Type 3

"Tab og vind med samme sind!"

Type 4

"Hvis bare det var mig..."

Type 5

"Man skal ikke tro, man skal vide!"

Type 6

"Hvor galt kan det gå?"

Type 7

"Hvo intet vover, keder sig ad helvede til!"

Type 8

"Det der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere!"

Type 9

"Du får ret, jeg får fred!"

Viden om din egen og andres Enneagramtype giver dig mulighed for at stoppe op og ændre vanemæssige mønstre

Enneagramtyper beskrives oftest med karakteristika omkring fremtoning, adfærd, motivation, værdier, overbevisninger m.v. Typerne beskrives altså ud fra en række overordnede kriterier, og dertil kommer en langt dybereliggende viden om hvorfor typerne gør som de gør.

TOP