Glemt detaljer?

ENNEAGRAMTYPERNE GENERELT

Enneagramtyperne er ni personlighedstyper

Enneagramtyperne er ni personlighedstyper der ligger som hvert et punkt på en cirkel og som er forbundet via nogle linjer (se Enneagramsymbolet). Typerne benævnes med tal fra 1 til 9.
Det er ikke bedre at være én type end en anden.
Alle typer har deres særlige egenskaber, styrker, svagheder og udfordringer.

Enneagramtyper beskrives oftest med karakteristika omkring fremtoning, adfærd, motivation, værdier, overbevisninger m.v. Enneagramtyperne beskrives altså ud fra en række overordnede kriterier, og dertil kommer en langt dybereliggende viden om hvorfor typerne gør som de gør.

Billedet viser Enneagrammet og Enneagramtyperne

Vil du videre med din udvikling?

Genvej til de ni Enneagramtyper

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5

Type 6

Type 7

Type 8

Type 9

Gentagne mønstre

Viden om din egen og andres Enneagramtype giver dig mulighed for at stoppe op og ændre vanemæssige mønstre samt trække på mere hensigtsmæssige tilgange og vælge at leve på en mere frigjort og bevidst måde.

 

Gentagne mønstre kan også kaldes for vaner og når vaner bliver automatiske og måske uhensigtsmæssige kommer de ofte til at give flere ulemper end de gavner.

Vi har tendens til gentage de samme mønstre om og om igen. Enneagramtypernes styrker og bedste egenskaber kan ved overdrivelse komme til at virke som en forhindring for os selv og give anledning til konflikt med andre. Derfor er der til stadighed brug for bevidsthed om hvor balancepunktet ligger, så vi ikke ”bliver for meget”.

Vil du videre med din udvikling?

Claus er kendt for sin enorme viden om mennesker på arbejdspladserne og i familielivet.

Enneagramtyperne

Typerne benævnes med tal fra 1 til 9. Det er ikke bedre at være én type end en anden.

TOP