Glemt detaljer?

Enneagram Master uddannelse

"Wauv, det her går dybt - Fedt"

MASTER UDDANNELSE

Enneagram Master uddannelsen er en helt naturlig overbygning til Enneagram Practitioner og er en uimodståelige næste destination på din Enneagramrejse.

Så har du gået og tænkt på, hvordan du kan komme videre, efter at du både har Enneagram grunduddannelsen og Enneagram Practitioner og hungrer du efter mere viden og dybere arbejde for dig selv med Enneagrammet, så tilmeld dig Enneagram Master uddannelsen.

På en Enneagram Master lægger vi endnu mere vægt på at praktisere og mestre Enneagrammet. Formålet at naturligvis, at skabe dybere forståelse af allerede tillærte teorier, udvide med nye vinkler og områder, samt at skabe plads til og træne udvikling og integration, så du kan bruge Enneagrammets mange dynamikker til yderligere i dit liv såvel arbejdsmæssigt som privat.

På Enneagram Master uddannelsen får du derfor et solidt grundlag for virkelig at mestre Enneagrammet i forhold til dig selv og andre. Uddannelsen er sat sammen som en vekselvirkning mellem teori og praksis og forudsætter, at du forpligter dig til selvudvikling, afsætter tid til bundne opgaver og er åben for ny læring – ikke bare på forståelsesniveau, men også i form af en dybere undersøgelse af teorien i din egen praksis.

INDHOLD PÅ UDDANNELSEN

Master uddannelsen består af fire moduler samt et certificeringsmodul (alle modulerne er på 2 dage), hvor du får flere byggeklodser til din Enneagram forståelse og hvor du bruger dit nuværende indsigtsniveau som springbræt til at skabe bevidsthed og udfordre dig selv til slippet ind i større balance. Samtidig har du lejlighed til at træne din fleksibilitet og tolerance i samspillet med andre.

Det er obligatorisk at deltage på alle moduler, dog gives der merit for tidligere deltagelse i Master Classes hos Enneagramstedet. Det er obligatorisk at deltage i min. én øvegruppedag (ca. 3 timers varighed pr. gang) imellem hvert modul. Det er en forudsætning, at du afsætter tid til hjemmearbejde imellem hvert modul (ca. 1-2 timer + løbende praksis og selvobservation).
Ligeledes skal du have 2 coachingsessioner (med Susanne) i forløbet, som du selv placerer et sted imellem modulerne og aftaler med Susanne. Disse 2 coaching-sessioner er obligatoriske for certificeringen.

 

Opstartsaften (2 timer)

Som opstart til Master uddannelsen, mødes deltagerne en aften, hvor vi har følgende på programmet:

 • Præsentation af uddannelsen, intention, forventninger, indhold, forløb
 • Deltagerne – præsentation og lære hinanden at kende
 • Øvelser som optakt til fortsat personlig udvikling og nærvær

Formålet med denne opstartsaften er, at deltagerne i hele Masterforløbet møder hinanden som hold og har mulighed for at begynde at planlægge øvegruppe aftener mv.

 

Modul 1 (2 dage): Tritypes

Vi har alle en krop, et hjerte og et hoved, og vi bruger alle tre dele på forskellig vis. Tritypes er kombinationen af tre typer i dig, som giver dig et helt særligt udgangspunkt for din strategi og tilgang til håndtering af dine handlinger, følelser og tanker. Din særlige kombination viser noget om dit livsformål, dine udfordringer og udviklingspunkter.

 • Tritype beskrivelse
 • Livsformål
 • Udviklingspunkter

Dette modul forudsætter Enneagram Grundmodul 1 og 2, hvis man vil deltage som løsgænger.

 

Modul 2 (2 dage): 27 undertyper

De 27 undertyper udvider de 9 typer med tre varianter af hver type hver med deres særkende. At forstå hvad der driver din Undertype giver dig en forståelse af såvel den emotionelle som den tankemæssige energi. Og at kende andres undertyper øger tolerancen for hvor forskellige de tre varianter kan være.

 • Type + Passion + Instinkt
 • Ligheder og forskelle indenfor de tre varianter
 • Atypiske typer

Dette modul forudsætter Enneagram Practitioner modul Instinkter, hvis man vil deltage som løsgænger.

 

Modul 3 (2 dage): Niveauer i dybden

Niveauerne for selvindsigt er et stort teoripas og her går vi yderligere et skridt ind i den psykologiske forståelse af typerne, særligt med fokus på automatiserede vanemønstre, konsekvensen af ikke at vågne op og frigørelsen fra det fastlåste. Vi genbesøger og udvider begreberne som styrer typernes adfærdstræk, motivationer og kompensationer samt ser på mulighederne for selvjustering.

 • Opsummering af niveauer generelt
 • Hver type på hvert niveau (inkl. eksempler)
 • Wake-up call, forsvarsmekanismer, rødt flag
 • Træning i at vågne op, justere og kende dit bedste potentiale

Dette modul forudsætter Enneagram Practitioner modul Niveauer, hvis man vil deltage som løsgænger.

 

Modul 4 (2 dage): Mestring af Enneagrammet (Enneagrammet i praksis)

Enneagrammet har ikke den store værdi, hvis ikke vi mestrer at bruge det som en livsstilsændring. Dette modul kunne også kaldes Enneagrammet i praksis, fordi vi sammenfatter nogle af de velkendte teorier og arbejder mere med proces end med teori. Det betyder også, at vi arbejder med praksisser, coachende samtaler og kvaliteter fra uudnyttede iboende egenskaber.

 • Udfordringer i nære relationer
 • Mestring af dagligdags situationer
 • Udviklingssamtaler
 • Udviklingspotentialer og iboende talenter
 • Enneagrammet som proces

Dette modul er kun for deltagere, der tager hele Master Uddannelsen.

 

Modul 5 (1-2 dage): Certificering

De sidste dage på Enneagram Master uddannelsen omhandler demonstration af din læring, udviklingssamtaler og dit videre skridt på din fremtidige Enneagramrejse.
Ud over aflevering af skriftlig opgave er der en multiple choice test som skal løses på dagen. Du skal også i et trygt rum fremlægge en mundtlig opgave og gennemføre en udviklingssamtale
.

 • Skriftlig opgave – case til afdækning af type og dynamikker
 • Multiple choice test
 • Mundtlig fremlæggelse af et forberedt Enneagram emne
 • Udviklingssamtale
 • Personlig udviklingsplan

Dette modul er kun for deltagere, der tager hele Master Uddannelsen.

Undervisere: Susanne Povelsen & Claus Roager.

Susanne og Claus underviser sammen på modul 2. Alle andre moduler undervises af Susanne.

Vores Master hold gennemføres ved min. 8 og max. 25 deltagere.

PRISER

2024

Master uddannelsen kr. 26.500,- + moms

Som privatperson sparer du momsen. Kontakt os på [email protected] eller telefon 3148 9895, så hjælper hun med tilmelding samt betaling.

 

Indeholder:

 • 1 underviser på hvert modul (Undtagen modul 2 hvor der er 2 undervisere)
 • 4 specialmoduler á 2 dage
 • 1 certificeringsmodul á 1-2 dage (afhængig af deltagerantal)
 • 2 personlige coaching sessioner
 • Litteraturpakke
 • Vejledning til meditativ praksis
 • Fuld forplejning på alle moduler

Vi forbeholder os retten til senest 30 dage før første kursusdag at flytte datoerne ved for få tilmeldinger. Vær opmærksom på dette i forhold til bestilling af overnatninger, for dig der har brug for dette. Vi refunderer ikke udgifter til overnatninger ved flytning af kurser.

Se også vores GENERELLE BETINGELSER

TID OG STED

2024

 • Modul 3 – Niveauer – 6 - 7. marts 2024 (2 dage)
 • Modul 4 – Mestring af Enneagrammet (I praksis) –  18. - 19. april 2024 (2 dage)
 • Certificering – 20. - 21. juni 2024 (2 dage)
 • Opstartsaften – 8. oktober fra kl. 17.00-19.00
 • Modul 1 - Tritypes - 9. - 10. oktober 2024 (2 dage)
 • Modul 2 - 27 Undertyper - 9. - 10. december 2024 (2 dage)

2025

 • Modul 3 - Niveauer - 4. - 5. februar 2025 (2 dage)
 • Modul 4 - Mestring - 31. marts - 1. april 2025 (2 dage)
 • Certificering - 21. - 22. maj 2025 (2 dage)

 

Prisen pr. modul for løsgængere vil være Dkk 4.950,- ex moms.

Alle dage kl. 9:00-16:30 er med fuld forplejning (Morgenmad fra kl. 8:30).

Samtlige undervisningsdage foregår hos: Enneagramstedet, Vindingevej 34A, 4000 Roskilde.

Vil du videre med din udvikling?

Vi du vide mere? Kontakt Enneagramstedet via kontaktformularen eller ring.
Vi ser frem til at høre fra dig.

TOP