Enneagram test

"Vi udbyder den mest omfattende og valide test i Danmark"

Integrative Enneagram Solutions Enneagramtype test giver dig, afhængig af dit valg af rapport, en indikation af din Enneagramtype samt en række øvrige interessante informationer – se specifikation nedenfor.

Testen er såvel tilgængelig på dansk og engelsk, og alle 3 testrapporter kan leveres på begge sprog (Team rapporten undtaget – denne findes kun på engelsk).

 

Mini rapporten kan kun rekvireres i forbindelse med en konsulentopgave med Claus Roager.

 

Vi gør opmærksom på, at såvel Mini rapport som Standard rapport kan opgraderes til større rapport. Har du investeret i en Mini rapport, skal du dog betale den fulde pris på den nye rapporttype du ønsker. Har du købt en Standard rapport og ønsker at den opgraderes til en Professionel rapport betales dog kun differencen imellem disse  to rapporttyper.

 

I forbindelse med bestilling af ad-hoc links til virksomheder er der et administrationsgebyr på Dkk 250,- pr. ekspedition.

PERSONLIGHEDSTEST

Mini rapport

Beskriver din primære Enneagramtype, styrker for din type og udvikling for typen.

Standard rapport

Beskriver din primære Enneagramtype, vinge, undertype, stadie af selvindsigt og en her-og-nu stressprofil på seks forskellige livsområder. Du får afdækket dine kvaliteter og stærke sider, samt viden om dine udfordringer, svagheder og blind spots.

PROFESSIONEL RAPPORT

Beskriver din primære Enneagramtype, vinge, undertype, stadie af selvindsigt og en her-og-nu stressprofil på seks forskellige livsområder. Du får afdækket dine kvaliteter og stærke sider, samt viden om dine udfordringer, svagheder og blind spots. Derudover får du beskrivelse af din lederstil, kommunikationsstil, feedback, team tilgang mv.

TEAM RAPPORT

Kravet til organisatorisk fleksibilitet, hurtig forandring og samarbejde horisontalt som vertikalt i virksomheder, fører mange organisationer til at omstrukturere deres organisation med henblik på mindre hierarki og mere flade teamstrukturer. Teamtesten udmønter sig i en rapport der på mange niveauer beskriver muligheder og faldgruber.


Teamtesten beskriver indgående hvilke dynamikker der er i spil individuelt såvel som i teamet. Rapporten er et “roadmap” over potentielle udviklingsmuligheder, og beskriver tillige hvorledes betydningen af øget individuel ansvarlighed, påvirker egne som teamets muligheder, for at vokse og udvikle sig.


Enneagrambaseret udvikling giver dyb indsigt i både individets muligheder og teamkultur, værdier og barrierer, der samlet set giver teamet en dybere forståelse for sig selv og hinanden, og fremhæver potentielle muligheder for udvikling.


Gennemførsel af teamtest faciliteres altid af een af Enneagramstedets certificerede forretningskonsulenter, og kan kun købes i forbindelse med firmatilrettet træning, udført af en konsulent. Kontakt os derfor, for en nærmere aftale herom – [email protected]


Rapporten findes pt. kun på Engelsk.

Vil du videre med din udvikling?

For bestilling af Enneagram test udfyld formularen og få tilsendt et link.

Vil du videre med din udvikling?

For bestilling af Enneagram test udfyld formularen og få tilsendt et link.

TOP